map of japan


Dlaczego Japonia?

Japonia od trzydziestu lat wypracowuje najlepsze pomysły i technologie, aby zadbać o zdrowie swojego społeczeństwa. Zespołowi naukowemu firmy Vianat, przy pracy nad tworzeniem produktów typu foshu, przyświecają japońskie wzorce konsumpcyjne. Chcemy przekazywać polskiemu społeczeństwu idee długowieczności i zdrowego życia poprzez nasze produkty.

Vianat bierze udział w programie „Polskie Mosty Technologiczne- najlepszą strategią ekspansji”. Nasi pracownicy doskonalą się w specjalistycznych szkoleniach doradczych z zakresu rynku japońskiego, wszystko po to, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy światowe. Wykorzystanie sprawdzonych technik i narzędzi komunikacji z japońskimi konsumentami jest dla nas wskazówką jak „równać się do najlepszych na świecie”.