FE POIR
Podkarpackie tag RGB
UE EFRR

Vianat Sp. z o.o. Sp.k., od chwili powstania w grudniu 2015 roku w Inkubatorze Technologicznym, mocno angażuje się programy badawcze związane z opracowaniem nowych produktów żywności bioaktywnej o funkcjach prozdrowotnych. Kilka lat prac naukowych, głównie prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Rzeszowskim, zaowocowało powstaniem prototypowej linii produkcyjnej do wytwarzania bioaktywnych napojów, soków, typu FOSHU. Linia ta została w 2019 roku objęta dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W latach  2019-2020  realizujemy projekt promocji oraz  internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w  Japonii, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”.

Najnowsze