Projekty Dofinansowane

 

Vianat Sp. z o.o. od chwili powstania w grudniu 2015 roku w Inkubatorze Technologicznym, angażuje się programy badawcze związane z opracowaniem nowych produktów żywności bioaktywnej o funkcjach prozdrowotnych. Kilka lat prac naukowych, głównie prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Rzeszowskim, zaowocowało powstaniem prototypowej linii produkcyjnej do wytwarzania bioaktywnych napojów, soków, typu Foshu. 

 

Inteligenty rozwoj banner poprawiony

Vianat zrealizował w latach  2019-2021  projekt promocji oraz  internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w  Japonii, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dla PMT 24 lutego 2020  r.

Zapytanie ofertowe  nr 2/2020  Request a offer no 2/2020

Zapytanie ofertowe  nr 3/2020  Request a offer no 3/2020

Zapytanie ofertowe  nr 4/2020  Request a offer no 4/2020

Zapytanie ofertowe nr 5/2020  Request a offer no 5/2020 

Zapytanie ofertowe nr 6/2020  Request a offer no 6/2020 

Zapytanie ofertowe  nr 7/2020  Request a offer no 7/2020

Zapytanie ofertowe nr 8/2021  Request a offer no 8/2021

Zapytanie ofertowe nr 9/2021  Request a offer no 9/2021 

Vianat uzyskał  dofinansowanie na przygotowanie projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Horyzont  2020,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie 2.3.6  „Granty na  Eurogranty”.

Vianat uzyskał dofinansowanie na opracowanie nutraceutyku o właściwości prozdrowotnej,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  Poddziałanie 2.3.2 „Bony na  innowacje dla MŚP”.

Podkarpackie banner poprawiony

Budowa innowacyjnej linii wytwarzania Foshu została objęta dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udział przedsiębiorstwa w edycji on-line targów WorldFood Poland 2021 Virtual Expo został dofinansowany z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Polska wschodnia banner poprawione

Już wkrótce